Англи Монгол толь

2012-04-05 19:07

 

 

март гэдэг толь хийлээ доор байгаа код ийг хуулаад загварлуугаа ороод загвар тохиргоо луу орноо тэгээд виджэт нэмэхлүү сая хуулж авсан кодоо хийн тэгээл болоо амжилт хүсий

код:

<!--Start of Martdictionary--><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">function changeAction() {document.mart_Form.action ="http://translate.mart.mn/#"+document.mart_Form.wdirection.value+"|"+document.mart_Form.wsearch.value; var pair=document.mart_Form.wdirection.value.split("|",2); document.mart_Form.sl.value=pair[0]; document.mart_Form.tl.value=pair[1];}</script><h3 style="font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; color: #1536B5; font-weight: bold; margin: 4px 4px 4px 34px" mce_style="font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt; color: #1536B5; font-weight: bold; margin: 4px 4px 4px 34px">Mart dictionary</h3> <div style="background:url(http://translate.mart.mn/images/mart.png) no-repeat; padding-left:34px; font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px;font-weight: 300;" mce_style="background:url(pix/icon_32.png) no-repeat; padding-left:34px; font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px;font-weight: 300;"> <form action="http://translate.mart.mn/#en|mn" method="post" name="mart_Form" id="mart_Form">     <select name="wdirection" style="border:1px solid #CCCCCC; background-color: #FFFFFF;     color: black; margin:0 0 4px 0; width:140px">         <option value="en|mn" selected>English-Mongolian</option> <option value="mn|en">Mongolian-English</option>  <option value="ja|mn">Japanese-Mongolian</option><option value="mn|ja">Mongolian-Japanese</option><option value="de|mn">German-Mongolian</option><option value="mn|de">Mongolian-German</option><option value="ko|mn">Korean-Mongolian</option><option value="mn|ko">Mongolian-Korean</option><option value="ru|mn">Russian-Mongolian</option><option value="mn|ru">Mongolian-Russian</option><option value="zh-CN|mn">Chinese-Mongolian</option><option value="mn|zh-CN">Mongolian-Chinese</option>   </select><br/>     <input name="wsearch" value="" size="15" maxlength="100"     accesskey="q" title="Enter text here" style="border:1px solid #CCCCCC; background-color: #FFFFFF;     color: black; margin:0 0 4px 0" mce_style="border:1px solid #CCCCCC; background-color: #FFFFFF;     color: black; margin:0 0 4px 0"><br/> <input type="submit" name="widgettrans" value="Translate" onClick="changeAction();" style="border: solid 1px #DFDFDF;     font-weight: bold; font-size: 11px; width: 90px"> <input name="sl" id ="sl" type="hidden" value="en"><input name="tl" id ="tl" type="hidden" value="mn"></form> </div><!--End of Martdictionary-->

Ангилал : Blogt тань зайлшгүй байх.... | Нийтэлсэн : budka | Уншсан (6985) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл